اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/دست-ندادن-دختر-جودوکار-ایرانی.html&text=قهر کردن یک مسئول به دلیل دست ندادن دختر جودوکار ایرانی

اشتراک گذاری