اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/دوران-کودکی-روحانی.html&text=دوران کودکی روحانی در کنار پدرشان که تاکنون ندیده اید!

اشتراک گذاری