اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/دوچرخه-سواری-سفیر-اتریش-در-ایران.html&text=سفیر اتریش در ایران با دوچرخه راهی بهشت شد!

اشتراک گذاری