اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/دیدار-رهبران-کره-شمالی-و-جنوبی.html&text=اولین واکنش ایران به دیدار تاریخی رهبران کره شمالی و جنوبی

اشتراک گذاری