اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/دیدار-مسعود-استاد-با-نجفی.html&text=تصویری از دیدار مسعود استاد با نجفی در دادگاه

اشتراک گذاری