اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/رادیو-اسرائیل.html&text=نا گفته های مجری زن رادیو اسرائیل درباره روح الله زم

اشتراک گذاری