اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/ربات-کودک.html&text=ربات کودکی که گریه می کند و نبض دارد

اشتراک گذاری