اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/رستوران-کوتاه-قامتان.html&text=در رستوران کوتاه قامتان با دستان کوچک پذیرایی شوید فیلم

اشتراک گذاری