اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/رفع-فیلتر-تلگرام-تکذیب-شد.html&text=رفع فیلتر تلگرام خبر خوش وزیر نیست |تکذیب شد

اشتراک گذاری