اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/رهبر-انقلاب-در-کره-شمالی.html&text=عکسی قدیمی و دیده نشده از رهبر انقلاب در کره شمالی

اشتراک گذاری