اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/روز-جهانی-چپ-دست‌-ها.html&text=روز جهانی چپ دست‌ ها و خرافات عجیب برخی کشورها درباره آن ها

اشتراک گذاری