اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/زمان-آزمون-استخدام-آموزش-و-پرورش.html&text=زمان آزمون استخدام آموزش و پرورش ۹۸ اعلام شد!

اشتراک گذاری