اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/زمان-برگزاری-امتحانات-خردادماه-دانش-آ.html&text=زمان برگزاری امتحانات خردادماه دانش آموزان تغییر کرد

اشتراک گذاری