اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/زنده-شدن-مرده-در-مراسم-تشییع.html&text=زنده شدن مرده در مراسم تشییع جنازه اش!

اشتراک گذاری