اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/زهرا-مصطفوی-دختر-امام-خمینی.html&text=حضور زهرا مصطفوی دختر امام خمینی در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال

اشتراک گذاری