اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/سالگرد-عزت-الله-انتظامی.html&text=سالگرد عزت الله انتظامی بازیگر ایرانی با حضور چهره ها

اشتراک گذاری