اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/سحر-تبر-بازداشت-شد.html&text=سحر تبر ، یکی از شاخ های اینستاگرام بازداشت شد

اشتراک گذاری