اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/سخنرانی-معصومه-ابتکار.html&text=سخنرانی معصومه ابتکار در کنار یک گربه سوژه خبری شد

اشتراک گذاری