اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/سرریز-شدن-سد-قدیمی-مشهد.html&text=سرریز شدن سد ۴۰۰ ساله مشهد تصاویر

اشتراک گذاری