اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/سرقت-از-خودپرداز-در-خرم-آباد.html&text=فیلم سرقت از خودپرداز و سارق جوانی که در نیمه شب به کاهدون زد!

اشتراک گذاری