اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/سرلشگر-فیروزآبادی-با-هیبت-جدید-تصویر.html&text=سرلشگر فیروزآبادی با هیبت جدید!! تصویر

اشتراک گذاری