اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/سفر-غیر-منتظره-علی-لاریجانی.html&text=سفر غیر منتظره علی لاریجانی به مشهد مقدس عکس

اشتراک گذاری