اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/سه-شنبه-های-بدون-خودرو.html&text=معلولان تهرانی در سه شنبه های بدون خودرو

اشتراک گذاری