اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/سوال-عجیب-در-برنده-باش.html&text=سوال عجیب در برنده باش گلزار را مجبور به خداحافظی کرد!

اشتراک گذاری