اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/شهادت-حریم-اهل-بیت.html&text=شهادت یک ایرانی اعزامی از کرج در سوریه

اشتراک گذاری