اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/شوخی-با-فروش-اینترنتی-گوشت.html&text=متلک به فروش اینترنتی گوشت تنظیم بازار عکس

اشتراک گذاری