اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/شوخی-ظریف-با-خبرنگاران.html&text=شوخی ظریف با خبرنگاران صدای خنده را در سالن بلند کرد!

اشتراک گذاری