اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/صحبت-های-مادر-شهید.html&text=صحبت های مادر شهیدی که لهجه افغانستانی را برای اعزام فرزندانش تقلید کرد!

اشتراک گذاری