اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/صف-نذری-عاشورا.html&text=صف نذری عاشورا در خمینی شهر

اشتراک گذاری