اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/ضرب-وشتم-چهارمین-روحانی-ناهی-ازمنکر.html&text=ضرب وشتم چهارمین روحانی ناهی ازمنکر

اشتراک گذاری