اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/طرح-تابلوی-خیابان-شجریان.html&text=طرح تابلوی پیشنهادی برای خیابان شجریان در پایتخت

اشتراک گذاری