اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/طرفدار-ترامپ-رئیس-جمهوری-آمریکا.html&text=ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طرفدارش را هم مسخره کرد!

اشتراک گذاری