اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/عروسی-کریم-انصاری-فرد.html&text=عروسی کریم انصاری فرد یکبار در یونان و یکبار در ایران برگزار می شود!

اشتراک گذاری