اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/علی-کریمی.html&text=افشاگری علی کریمی علیه فدراسیون فوتبال

اشتراک گذاری