اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/عکس-سنگ-قبر-مرحوم-اسکندری-که-دخترش-لاله.html&text=عکس سنگ قبر مرحوم اسکندری که دخترش لاله منتشر کرد عکس

اشتراک گذاری