اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/فاطمه-هاشمی-رفسنجانی.html&text=بهت و غم فاطمه هاشمی رفسنجانی در سالگرد پدرش

اشتراک گذاری