اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/فردوسی-پور-در-انتخابات-مجلس.html&text=نامزد شدن فردوسی پور در انتخابات مجلس صحت دارد؟

اشتراک گذاری