اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/فرزند-رهبر-انقلاب-در-مدرسه-فیضیه.html&text=تصویری منتشر شده از فرزند رهبر در مدرسه فیضیه

اشتراک گذاری