اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/فرهاد-و-فرزاد-مجیدی-در-مسابقه.html&text=فرهاد و فرزاد مجیدی در دهه ۷۰ در یک مسابقه تلویزیونی

اشتراک گذاری