اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/فروش-گوشی-شهاب-حسینی.html&text=ترفندی جالب برای فروش گوشی شهاب حسینی

اشتراک گذاری