اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/فوت-رضا-الفت-پور.html&text=رضا الفت پور کشتی گیر ایرانی درگذشت

اشتراک گذاری