اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/لم-دادن-مقام-انگلیسی-در-جلسه.html&text=مقام انگلیسی با طرز نشستنش در جلسه مناظره پارلمان جنجال آفرید!

اشتراک گذاری