اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/مبارزه-با-ملخ-ها-در-هرمزگان.html&text=تصاویری از مبارزه شبانه با ملخ ها در هرمزگان

اشتراک گذاری