اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/مبارز-فلسطینی.html&text=خاص‌ترین مبارز فلسطینی در حال مبارزه با رژیم صهیونیستی

اشتراک گذاری