اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/محموله-های-پزشکی-اربعین.html&text=تصاویری از اولین بارگیری محموله های پزشکی اربعین

اشتراک گذاری