اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/مدارس-عصر-امروز-زودتر-تعطیل-می-شود.html&text=مدارس عصر امروز زودتر تعطیل می شود

اشتراک گذاری