اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/مراسم-حج-امسال.html&text=مراسم حج امسال و اقدام بی سابقه عربستان برای زندانیان

اشتراک گذاری