اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/مرد-بی-گناه-در-زندان.html&text=مرد بی گناهی که ۲۸ سال به اشتباه در زندان بود آزاد شد!

اشتراک گذاری