اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/مرگ-ماهی-ها-در-سد-گلابر.html&text=مرگ دسته جمعی ماهی ها در سد گلابر زنجان تصاویر

اشتراک گذاری