اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/مسافران-بد-حجاب-در-داخل-هواپیما.html&text=پلیس با مسافران بد حجاب در داخل هواپیما هم برخورد می کند!

اشتراک گذاری